Merk


Kleur


Bouwjaar


Provincie


Lincoln Town Car Citroen Traction Avant trouwauto verhuur Jaguar F Type Porsche  GT3 Trouwautos Verhuur Porsche  Macan S Porsche  997

Wat u moet weten voor het bezoeken van deze site

De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij Thimble Brothers. Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie. Gebruik en/of bezoek van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze disclaimer.

Op de informatie en op het bezoeken van deze site is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

De informatie die op deze site wordt gepubliceerd is van promotionele aard. Ondanks de constante zorg en aandacht die Thimble Brothers besteedt aan de samenstelling en inhoud van deze site, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Thimble Brothers verstrekt dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Thimble Brothers kan niet garanderen dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor zij wordt geraadpleegd.

Thimble Brothers, haar groepsvennootschappen en alle anderszins aan Thimble Brothers gelieerde ondernemingen, klanten en/of partners zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek en/of gebruik van deze site en de daarop gepubliceerde informatie, noch ten gevolge van de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Thimble Brothers is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) sites die via (hyper-)links aan deze site zijn gekoppeld.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, waaronder merkrechten en handelsnamen in de informatie op deze site zijn eigendom van Thimble Brothers dan wel van een van haar groepsvennootschappen of een anderszins aan haar gelieerde onderneming, dan wel van een licentiegever, klant en/of een partner. Het bezoek en/of gebruik van deze site impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten.

Thimble Brothers behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht ten aanzien van de inhoud en vormgeving van deze site voor. Het is derhalve niet toegestaan (delen van) deze site op enigerlei wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder de voorafgaande toestemming van Thimble Brothers.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die middels deze site aan Thimble Brothers ter beschikking worden gesteld, worden door Thimble Brothers behandeld in overeenstemming met haar Privacy verklaring.

Wijzigingen

Thimble Brothers behoudt zich het recht voor de inhoud van de site of van deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen.

Uitgebreid Zoeken

Merk


Kleur


Bouwjaar


Provincie